Przedszkole utrzymywane jest przez gminę Rydułtowy. Wysokość opłat ustala Rada Miasta w formie uchwały.      

 

 

Aktualnie obowiązujące stawki ustalone zostały na postawie:  

 

  1. UCHWAŁY NR 10/50/2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy
    Ustala się odpłatność, wnoszoną przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, korzystając ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy, które przekraczają zakres realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określoną odrębnymi przepisami. 

  2. ZARZĄDZENIA NR 3/2022 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Rydułtowach z dnia 14.03.2022 roku w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za posiłki dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Rydułtowach                                                                                                                                     
doc
plik doc - 39.5 KB

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4

 

Opłata za posiłki dziecka w przedszkolu

za 1 dzień roboczy wynosi:   

3 posiłki - 10 zł   

2 posiłki -  8 zł

1 posiłek-  5 zł

Godzina świadczeń przedszkolnych - 1,00.