MY,  DZIECI  MAMY  PRAWO  DO:

 

MIŁOŚCI I ZROZUMIENIA

Potrzebujemy dużo zdrowej rywalizacji, a także zdrowo rosnąć

pod okiem naszych rodziców, kiedy tylko jest to możliwe.

 

RÓWNOŚCI

Wszystkie dzieci jesteśmy sobie równe, bez względu

na rasę, wiarę, czy narodowość.

 

IMIENIA I NARODOWOŚCI

Wszystkie dzieci posiadamy imię, nazwisko i narodowość,

z którą się nas utożsamia.

 

OCHRONY

Zawsze powinniśmy być chronieni przez odpowiedzialnych dorosłych,

być właściwie odżywiani i mieć zapewniony godny dom,

w którym możemy mieszkać.

 

OCHRONY ZAWODOWEJ

My, dzieci, powinniśmy być chronione przed porzuceniem,

okrucieństwem i pracami, które mogą zaszkodzić naszemu

zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

 

UWAGI

W sytuacjach wyjątkowych potrzeb (fizycznych i psychicznych)

należy się nam odpowiednia opieka i troska.

 

EDUKACJI

Edukacja jest prawem, które nam przysługuje za darmo.

 

OTRZYMYWANIA POMOCY

W nagłych przypadkach a w sytuacjach zagrożenia życia

powinniśmy być obsługiwani w pierwszej kolejności.

 

POKOJU

Wszyscy mamy prawo żyć w atmosferze spokoju,

przyjaźni, zrozumienia i solidarności.