Konkurs plastyczny dla PRZEDSZKOLAKÓW!

2023-03-06

Kochane Przedszkolaki i Rodzice! Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie plastycznym organizowanym przez panią Monikę Cichy. Wszystkie informacje dotyczące knkursu znajdziecie w poniższym regulaminie . Liczymy na Waszą inwencję twórczą i liczny udział !!! Życzymy ciekawych pomysłów !!!

REGULAMIN PLASTYCZNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO

CISZKI, SYCZKI, SZUMKI I RERKI W UTWORACH JANA BRZECHWY

Konkurs organizowany jest w ramach obchodzonego 6 marca Europejskiego Dnia Logopedy.

ORGANIZATOR KONKURSU: Przedszkole nr 4 w Rydułtowach. Nauczyciel-logopeda Monika Cichy

ZADANIEKONKURSOWE: Zadanie konkursowe polega na zilustrowaniu jednego wyrazu z wybranego utworu Jana Brzechwy, w którym występuje jedna z głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż/rz, cz, dż, lub r.

FORMA: Ilustracja namalowana dowolną technikąw formacie A5 (połowa kartki A4) na kartce z bloku rysunkowego lub na papierze do drukarki (wszystkie prace zostaną zalaminowane i będą służyły jako pomoce do zajęć logopedycznych). Na odwrocie ilustracji należy podać imię i nazwisko dziecka, grupę do której uczęszcza oraz tytuł utworu Jana Brzechwy, który stał się inspirację do namalowania ilustracji.

CELE KONKURSU:
- Upowszechnianie wiedzy logopedycznej,

- Rozwijanie świadomości i poprawności językowej,

- Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernegodzieci,

- Popularyzowanie czytelnictwa,

- Pobudzanie wyobraźni,kreatywności i aktywności twórczej dzieci w dziedzinie sztuki plastycznej,

- Odkrywanie zdolności artystycznych u dzieci,

- Pogłębianie relacji rodzinnych, poprzez wspólne czytanie utworów Jana Brzechwy.

KRYTERIA OCENY: zgodność ilustracji z tematem konkursu, pomysłowość ,estetyka wykonania.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
- Konkurs adresowany jest do wszystkich przedszkolaków.

- Prace należy składać do 6 kwietniau p. Moniki Cichy lub u wychowawców grup przedszkolnych.

- Wyniki konkursu zostaną ogłoszone12 kwietnia 2023r.

- Wszyscy uczestnicy otrzymaupominki, a laureaci dodatkowo zostaną nagrodzeni dyplomami.