2022-06-08

Drodzy Rodzice dzieci 6 letnich kończących przedszkole!!!

Prosimy, aby w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu oddać DYSKIETKĘ KIDS                      

( karta wejść i wyjść).

Dziękujemy!