Zbieramy plastikowe nakrętki

2014-10-06

W tym roku szkolnym kontynuujemy zbieranie nakrętek, które pomogą w sfinansowaniu zakupu nowego busa dla niepełnosprawnych. Zachęcamy wszystkich do zbierania z nami plastikowych nakrętek po napojach, sokach, wodzie, chemii gospodarczej itp. 

W korytarzu przedszkola stoi skrzynia do której zbieramy plastikowe nakrętki. Chcemy w ten sposób pomóc Warsztatom Terapii Zajęciowej z Wodzisławia Śl. prowadzonym przez CARITAS Archidiecezji Katowickiej.

Warsztaty są placówką dziennego pobytu dla 35 osób niepełnosprawnych głównie intelektualnie i ruchowo. Aby mogli się rehabilitować potrzebują specjalnego środka transportu. Stan techniczny samochodu, który teraz posiadają pozostawia wiele do życzenia (pokonuje codziennie około 200 km).

http://www.wodzislaw.caritas.pl/images/pliki_do_pobrania/inne/folderauto.pdf

 

Współpracujemy z:
zamknij