Rozpoczynamy Nowy Rok Przedszkolny!

2020-08-27

Po długiej nieobecności spowodowanej pandemią i wakacjami      1 września z radością powitamy wszystkie przedszkolaki i rodziców. W celu bezpiecznego funkcjonowania przedszkola prosimy zapoznać się z Wytycznymi Przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

 

Współpracujemy z:
zamknij