Plan dnia

6.00 - 7.00

Schodzenie się dzieci, zabawy służące realizacji pomysłów dzieci.

Kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi.

7.00 - 8.00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia indywidualne stymulująco - kompensacyjne lub praca z zespołem.

8.00 - 9.00

Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające funkcje poznawcze, rozmowy kierowane na temat zgodny z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci, ćwiczenia indywidualne stymulująco - kompensacyjne lub praca z grupą.

Przygotowanie do śniadania - wyrabianie nawyków i czynności higieniczno - kulturalnych i samooobsługowych.

9.00 - 10.00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową poprzez zajęcia z całą grupą według programu wychowania przedszkolnego.
10.00 - 11.00 Zabawy dzieci w kącikach tematycznych, rozwijanie zainteresowań, zabawy ruchowe, pobyt dzieci na podwórku, organizowanie spacerów i wycieczek. Obserwacje przyrodnicze
11.00 - 12.00 Zabawy dydaktyczne, obiad, czynności porządkowo - higieniczne.
12.00 - 12.30 Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, zabawy dydaktyczne, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi zdolnymi.
12.30 - 13.30

Zajęcia dodatkowe. 

Zajęcia w grupach, rozwijanie zainteresowań dzieci.

13.30 - 15.00

Podwieczorek. 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.

15.00 - 16.00

Zabawy dowolne, manipulacyjno - konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, praca wyrównawcza.

Prace porządkowe, kontakty indywidualne.

 

Kalendarz
 • Czerwiec
 • 3Festyn przedszkolny z okazji Dnia Dziecka - wszystkie grupy
 • 4Zakończenie zajęć czytelniczych w Bibliotece Miejskiej - gr.II i gr.III
 • 5Wycieczka do Arboretum Bramy Morawskiej i mini Zoo w Oborze - gr.II i gr.V
 • 6Zakończenie zajęć w Klubie Sportowym Bestfit w Rybniku - Zamysłowie - gr.II i gr.V
 • 6Wycieczka do Arboretum Bramy Morawskiej i mini Zoo w Oborze - gr.I
 • 7Zakończenie zajęć w Klubie Sportowym Bestfit w Rybniku - Zamysłowie - gr.III
 • 7Zielona Noc - starszaki z gr.II, gr.III i gr.V
 • 10Wycieczka do Arboretum Bramy Morawskiej i mini Zoo w Oborze - gr. III
 • 11Wyjście do kina w Rydułtowskim Centrum Kultury - gr.III
 • 13Uroczyste Zakończenie Roku Przedszkolnego, Pożegnanie Starszaków - wszystkie grupy
 • 14Dzień Rodziców o godz.16.30 - gr.I
 • 19Wycieczka na Równicę - gr.IV i gr.V
Współpracujemy z:
zamknij