Opłaty

Przedszkole utrzymywane jest przez gminę Rydułtowy. Wysokość opłat ustala Rada Miasta w formie uchwały.   

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy przedszkola z góry za dany miesiąc w terminie od 1 do 10 dnia danego miesiąca w godzinach od 7.00 do 13.00 przez intendenta przedszkola.  

 

W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.    

 

 

Aktualnie obowiązujące stawki ustalone zostały na postawie:  

 

 1. UCHWAŁY NR 10/50/2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy
  Ustala się odpłatność, wnoszoną przez rodziców lub prawnych opiekunów dzieci, korzystając ze świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Rydułtowy, które przekraczają zakres realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określoną odrębnymi przepisami. 

 2. ZARZĄDZENIA NR 4/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 w Rydułtowach z dnia 06.08.2018 roku w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za posiłki dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Rydułtowach       

 

 

Opłata za posiłki dziecka w przedszkolu

za 1 dzień roboczy wynosi:   

3 posiłki - 7 zł   

2 posiłki - 5,60

Godzina świadczeń przedszkolnych - 1,00.  

 

 

Kalendarz
 • Kwiecień
 • 4Wyjazd do Klubu Sportowego BESTFIT w Rybniku - Zamysłowie - gr. II i gr. V
 • 4Zebranie rodziców o tematyce "Podsumowanie obserwacji pedagogicznej" godz. 16.00 - gr. IV
 • 4Wyjazd dzieci na wycieczkę do "Muzeum Ognia" w Żorach - gr III
 • 5Wyjazd do Klubu Sportowego BESTFIT w Rybniku - Zamysłowie - gr. III
 • 9Wyjazd do Klubu Sportowego BESTFIT w Rybniku - Zamysłowie - gr. IV
 • 11Wyjazd do Klubu Sportowego BESTFIT w Rybniku - Zamysłowie - gr. II i gr. V
 • 11Zajęcia z psem Dolarem w ramach dogoterapii - gr. III
 • 12Wyjście do Biblioteki Publicznej w Rydułtowach - gr. IV i gr. V
 • 16Wyjazd do Klubu Sportowego BESTFIT w Rybniku - Zamysłowie - gr. IV
 • 25Wyjazd na Rewię na Lodzie "Przygody Sindbada" - gr. II i gr. IV
Współpracujemy z:
zamknij