Ogłoszenia przedszkola

"Dobry Start"

Świadczenie "Dobry start" zostało wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunkow realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U.2018,poz.1061)

 

Świadczenie "Dobry start" przysługuje jednorazowo w wysokości 300 zł.

 

Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku. Świadczenie będzie przysługiwać od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia.* Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukonczenia przez nie 24 roku życia.

 

Świadczenie "Dobry start" przysługuje:

- rodzicom, oiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

-osobom uczącym się

 

Aby otrzymać jednorazowe świadczenie "Dobry start" należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej 369 (tel. 32 457 47 97, 32 453 21 12).

 

Ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Informację o przyznaniu świadczenia "Dobry start" oragan przesyła wniskodawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje o mozliwości odebrania od organu informacji o przyznaniu świadczenia.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenie "Dobry start" przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydułtowach od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. w godz. od 7.30 do 18.00.

Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną od 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2018r.

 

*Świadczenie "Dobry start" nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny

 

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

 

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Rydułtowach,
os. Orłowiec 37.

 

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu,
a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

 

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:

-         wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,

-         poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,

-         przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

 

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Przedszkole, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowanie zadań Przedszkola, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Przedszkola.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Przedszkole przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych,
a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

 

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Przedszkole wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy, os. Orłowiec 37, 44-280 Rydułtowy lub pocztą elektroniczną, na adres: przedszkolebrzechwa7@poczta.fmw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Kalendarz
  • Styczeń
  • 10Spotkanie z rodzicami o godz. 16.30 - gr. II
  • 11Wyjście do Biblioteki Publicznej w Rydułtowach - gr. IV i gr. V
  • 17Uroczystość z okazji "Dnia Babci i Dziadka" o godz. 16.00 - gr. I
  • 21"Dzień Babci"- uroczystość z udziałem babć o godz. 13.00 - gr.IV
  • 23"Dzień Babci i Dziadka" - uroczystość z udziałem babć i dziadków o godz. 13.00 - gr. V
  • 23"Święto Babci i Dziadka" - uroczystość organizowana o godz. 16.30 - gr. III
  • 25Bal Przebierańców dla przedszkolaków od godz. 9.00 - wszystkie grupy
  • 28Spotkanie z okazji "Święta Babci i Dziadka" o godz. 17.00 - gr. II
Współpracujemy z:
zamknij