O nas

Przedszkole nasze rozpoczęło działalność w grudniu 1987r. W 10 rocznicę powołania placówki przyjęliśmy imię Jana Brzechwy. Z okazji 25 - lecia przedszkola przyjęliśmy nazwę "Akademia Pana Kleksa".  Od 1997 do 2009 roku działały u nas grupy integracyjne. W roku szkolnym 2012/2013 powołana została ponownie grupa integracyjna.

Nasze przedszkolaki to dzieci z naszego miasta, w wieku od 2,5 do 5 lat. Dzieci 5-letnie spełniają obowiązek szkolny. Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Rydułtowy; nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.  

 

 W  2012  ROKU  NASZA  PLACÓWKA  OBCHODZIŁA  25  LAT  ISTNIENIA !!!  

 

 W myśl statutu przedszkola naszym celem jest:

 • wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka, udzielanie im pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,   organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
 • współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rozwoju dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.    

 

Co nas wyróżnia:

 • budynek przedszkola pozbawiony jest barier architektonicznych;
 • mamy piękne, przestronne, kolorowe sale zajęć;
 • posiadamy gabinet terapeutyczny i logopedyczny do zajęć indywidualnych;
 • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • realizujemy programy autorskie;
 • pracujemy w oparciu o różnorodne metody, m.in: Weroniki Sherborne, Knilla, Dennisona, ćwiczenia grafomotoryczne H. Tymichovej, stosujemy elementy Metody Dobrego Startu, M. Bogdanowicz oraz Metody Ośrodków Pracy, przygotowujemy zajęcia m.in w oparciu o pomysły E. Gruszczyk - Kolczyńskiej zawarte w "Dziecięcej matematyce";   
 • korzystamy z pomysłów zebranych w czasie warstatów i szkoleń.  

 

 

 

 

Kadra pedagogiczna

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu z dziećmi pracuje 10 nauczycieli, woźne oddziałowe, kucharki, intendent oraz konserwator.

 

mgr Ilona Sklarek - Dyrektor Przedszkola - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje:

1. Wychowanie Przedszkolne

2. Edukacja Informatyczna

3. Zarządzanie Placówkami Oświatowymi

 

mgr Marzena Buszka - nauczyciel kontraktowy

kwalifikacje:

1. Filologia Polska o Specjalizacji Pedagogicznej

2. Filologia Angielska o Specjalizacji Pedagogicznej

 

mgr Agata Czerwińska - nauczyciel

kwalifikacje:

1. Pedagogika o specjalizacji Pedagogika Resocjalizacyjna

2. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

3. Wczesne i Całożyciowe Wspomaganie Rozwoju i Edukacji Uczniów z Autyzmem i Zespołem Aspergera

  

mgr Sabina Gabryś 

kwalifikacje:

1. Teologia Nauczycielska

 

mgr Beata Jeszka - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje:

1. Pedagogika Pracy Socjalnej i Opiekuńczo - Wychowawczej

2. Wychowanie Przedszkolne

 

mgr Patrycja Kamińska

kwalifikacje:

1. Wychowanie Fizyczne

2. Resocjalizacja

3. Wychowanie Przedszkolne z Terapią Pedagogiczną

 

mgr Anna Kuziak - nauczyciel

kwalifikacje:

1. Pedagogika o specjalizacji Pedagogika Resocjalizacyjna

2. Pedagogika o specjalizacji Terapia Pedagogiczna

3. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

 

mgr Magdalena Musialik - nauczyciel kontraktowy

kwalifikacje:

1. Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

2. Oligofrenopedagogika z Terapią Pedagogiczną

3. Pedagogika Resocjalizacyjna z Terapią Pedagogiczną

 

mgr Dorota Rak - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje:

1. Wychowanie Przedszkolne

2. Oligofrenopedagogika

 

Beata Szewczyk - nauczyciel kontraktowy

kwalifikacje:

1. Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

 

mgr Hanna Wawrzyńczyk - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje:

1. Wychowanie Fizyczne z Surdopedagogiką

2. Wychowanie Przedszkolne

 

mgr Justyna Wąsowska - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje:

1. Pedagogika Terapeutyczna

2. Oligofrenopedagogika

3. Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe

 

mgr Katarzyna Weczerek - nauczyciel dyplomowany

kwalifikacje:

1. Wychowanie Przedszkolne

2. Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna

3. Logopedia

 

 

Kalendarz
 • Czerwiec
 • 3Festyn przedszkolny z okazji Dnia Dziecka - wszystkie grupy
 • 4Zakończenie zajęć czytelniczych w Bibliotece Miejskiej - gr.II i gr.III
 • 5Wycieczka do Arboretum Bramy Morawskiej i mini Zoo w Oborze - gr.II i gr.V
 • 6Zakończenie zajęć w Klubie Sportowym Bestfit w Rybniku - Zamysłowie - gr.II i gr.V
 • 6Wycieczka do Arboretum Bramy Morawskiej i mini Zoo w Oborze - gr.I
 • 7Zakończenie zajęć w Klubie Sportowym Bestfit w Rybniku - Zamysłowie - gr.III
 • 7Zielona Noc - starszaki z gr.II, gr.III i gr.V
 • 10Wycieczka do Arboretum Bramy Morawskiej i mini Zoo w Oborze - gr. III
 • 11Wyjście do kina w Rydułtowskim Centrum Kultury - gr.III
 • 13Uroczyste Zakończenie Roku Przedszkolnego, Pożegnanie Starszaków - wszystkie grupy
 • 14Dzień Rodziców o godz.16.30 - gr.I
 • 19Wycieczka na Równicę - gr.IV i gr.V
Współpracujemy z:
zamknij